Hjelpesenter

Hvorfor mottar jeg ikke e-postmeldinger fra TripAdvisor?

Du kan administrere e-postvarslene på abonnementssiden til profilen. Fra denne siden kan du starte og stoppe nyhetsbrevene fra oss, i tillegg til varsler når det skjer aktiviteter du kanskje er interessert i.

  • Nyhetsbrev: Starte/stoppe abonnement på nyhetsbrev, som medlemsoppdatering, TripWatch og AirWatch
  • Private meldingsvarsler: Velg å motta e-postmeldinger om de private meldingene du mottar daglig, ukentlig, umiddelbart eller ikke i det hele tatt. Du kan også slå av funksjonen for private meldinger.
  • Venners oppdateringer: Slå av/på e-postmeldinger om venners reiser.
  • Reiseartikkelvarsel: Du kan bare legge til varsling om reiseartikler hvis du har opprettet eller bidratt til dem. Listen over reiseartikkelvarsler finner du under delen Innsidevarsler.
  • Forumvarsler: Legg til varsler ved å klikke på Overvåk emne-knappen mens du blar gjennom en forumtråd. Listen over emner du overvåker, finner du under delen Forumvarsler.

Var denne artikkelen nyttig?