Hjelpesenter

Hvorfor mottar jeg ikke e-postmeldinger fra TripAdvisor?

Hvis du ikke mottar e-postmeldingene du abonnerer på:

  • Det er mulig at e-postmeldingene har blitt stoppet i søppelpostfilteret. Se om e-postmeldingene våre ligger i e-postkontoens søppelpostmappe. I fremtiden må du huske å merke e-postmeldinger fra TripAdvisor ""ikke søppelpost.""
  • Hvis du ikke finner e-postmeldinger i søppelpostmappen, må du sjekke abonnementssiden din. Er det en rød varselboks øverst på siden, som sier at e-postmeldingene til deg ikke blir levert? Hvis det er tilfelle, følger du instruksjonene. Hvis du allerede har fulgt instruksjonene i rød skrift og fortsatt ikke mottar e-postmeldinger fra TripAdvisor innen en uke, må du kontakte oss.
  • Hvis det ikke er noen rød varselboks på abonnementssiden din, må du lese grundig gjennom siden for å være sikker på at du har abonnert på de e-postmeldingene du ønsker å motta. Kontroller også at vi har registrert e-postadressen din riktig (det kan du gjøre på abonnementssiden).

Var denne artikkelen nyttig?