Hjelpesenter

Hvordan endrer jeg brukernavnet mitt?

Brukernavnet er ditt unike TripAdvisor-navn som bare tilhører deg, og det lar andre finne profilen din. Navnet vises ved siden av bidragene dine i reiseportalen.

Slik oppdaterer du brukernavnet ditt:

  • Gå til din profil
  • Klikk på «Rediger profil».
  • Oppdater brukernavnet og lagre.

Hvis brukernavnet allerede er tatt, må du velge et annet. Hvis du legger til understreker eller tall før eller etter brukernavnet, vil dette hjelpe med å gjøre navnet unikt. Hvis du for eksempel vil ha brukernavnet @Emily, men det har allerede blitt gjort krav på, så kan du vurdere å velge et navn som @_Emily eller @Emily82.

Hvis du er en eier, merk at det å oppdatere brukernavnet vil endre hvordan det vises i fremtidige svar fra ledelsen. Denne handlingen er ikke tilbakevirkende og vil ikke fjerne navnet som er tidligere knyttet til dine svar fra ledelsen.

Hvis noen andre har brukt ditt varemerkede navn i sitt brukernavn, kan du rapportere profilen.

Var denne artikkelen nyttig?