Hjelpesenter

Hvordan endrer jeg TripAdvisor-bildet?

Hvis du vil bytte ut TripAdvisor-bildet, må du logge på TripAdvisor-kontoen. Når du har gjort det:

  1. Gå til sidenRediger visningsbildet ditt.
  2. Velg en fil fra datamaskinen som skal fungere som avatar, og klikk Oppdater bilde.

Hvis TripAdvisor- og Facebook-kontoen er koblet sammen, vil Facebook-bildet bli TripAdvisor-bildet. Finn ut mer.

Var denne artikkelen nyttig?