Hjelpesenter

Hvem kan bruke TripAdvisor-widgeter?

TripAdvisor-widgeter er tilgjengelige for overnattingssteder, attraksjoner, restauranter og reisemål som er oppført på TripAdvisor. Du behøver ikke å være eier eller offisiell representant for et sted for å bruke widgeter, men nettstedet må:

  1. Være en elektronisk, personlig, ikke-kommersiell nedtegnelse eller dagbok (f.eks. en blogg.)
    ELLER
  2. Være primært reiserelatert
OG
  1. Tilby reise og reiserelaterte varer og tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, hotell- eller annen reiseovernatting, bestilling hos flyselskaper
    OG/ELLER
  2. Være en markedsføringsorganisasjon for reisemål (f.eks. konferanse- eller turistbyrå).

TripAdvisor tilbyr ikke widgeter for ressursoppføringer, ferieutleie eller individuelle reisende. Hvis du vil se hvilke widgeter som er tilgjengelige for den oppførte forretningen din eller reisemålet ditt, kan du besøke vårt Widgetsenter.


Var denne artikkelen nyttig?