Hjelpesenter

Hva er Liker-knappen?

Hvem som helst kan Like TripAdvisor-siden til et reisemål, overnattingssted, restaurant eller attraksjon. Liker-knappen på TripAdvisor fungerer på samme måte som Liker-knappen på Facebook: når du Liker en TripAdvisor-side, vil det vises i tidslinjen din på Facebook.

Du trenger ikke være koblet til Facebook på TripAdvisor for å bruke Liker-knappen.

Det å like et reisemål, overnattingssted, restaurant eller attraksjon på TripAdvisor har ingen effekt på vurderingen, eller på rangeringen i popularitetsindeksen.

 

Var denne artikkelen nyttig?