Hjelpesenter

Hvordan legger jeg til et bilde?

Du kan laste opp bilder til TripAdvisor på flere måter.

  • Slik kan du legge til et bilde som en del av en ny anmeldelse: Bruk skjemaet for reiseanmeldelser til å skrive den nye anmeldelsen din. Klikk på knappen Legg til et bilde for å legge til inntil ti bilder i anmeldelsen.
  • Slik kan du legge til et bilde i en anmeldelse du har sendt inn tidligere: Gå til siden for anmeldelser i profilen din, og klikk Legg til bilder-koblingen for den anmeldelsen du vil legge til et bilde. Du kan også legge til et bilde fra en av bysidene til profilen din, som viser bidragene dine etter by, (f.eks. Din Boston, MA, USA).
  • Slik kan du legge til et bilde uten å skrive en anmeldelse: På TripAdvisor-siden for overnattingsstedet, restauranten eller attraksjonen du ønsker å legge til et bilde av, klikker du knappen Legg til et bilde rett nedenfor stedets store bilde og Lagre-knappen

Hvis du bruker iPad til å få tilgang til TripAdvisor, merk at du må ha appen vår for å kunne laste opp bilder.

Hvis du eier eller administrerer en forretning og vil legge til bilder på forretningens TripAdvisor-side, kan du se våre bildeinstruksjoner for forretningsrepresentanter.

 

Var denne artikkelen nyttig?