Hjelpesenter

Kommer dere til å dele min private informasjon?

Personvernet og den personlige sikkerheten har førsteprioritet hos TripAdvisor. Alle bidrag du sender inn, som anmeldelser eller foruminnlegg, blir knyttet til visningsnavnet, ikke ditt fulle navn.

Vi vil aldri vise e-postadresse, fullt navn, postadresse eller annen privat informasjon til andre medlemmer på TripAdvisor, med to unntak:

  • Hvis du skriver personlige opplysninger, f.eks. fullt navn i en anmeldelse eller et foruminnlegg, kan vi publisere det.
  • Hvis du har koblet sammen Facebook- og TripAdvisor-kontoene, viser vi hele navnet ditt til Facebook-vennene dine som også bruker TripAdvisor. Finn mer informasjon om personvern og tilkobling til Facebook.

Vi sender ikke søppelpost, selger ikke personopplysningene dine og deler dem ikke med andre medlemmer. TripAdvisor-medlemmer som du ikke kjenner, kan bare se visningsnavnet ditt, selv om du kommuniserer med dem via funksjonen Private meldinger, med mindre du velger å inkludere mer informasjon i innleggene dine. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du lese våre personvernbestemmelser og betingelser for bruk.


Var denne artikkelen nyttig?