Hjelpesenter

Retningslinjer for Nyttig-stemmer

Reisende kan stemme for en anmeldelse som er spesielt nyttig for dem, ved å klikke på knappen nederst i hver anmeldelse.

Antallet stemmer på en anmeldelse som nyttig vises i hver anmeldelse og i medlemsprofilene. Disse stemmene har ikke innvirkning på våre rangeringsalgoritmer.

TripAdvisor fjerner stemmer som faller inn under noen av de følgende kategoriene:

  • Medlem som stemmer for sine egne anmeldelser
  • Dupliserte stemmer
  • Eier som stemmer for en anmeldelse om sin egen forretning
  • Eier som stemmer for en anmeldelse om en konkurrerende forretning
Var denne artikkelen nyttig?