Hjelpesenter

Hva er TripAdvisors retningslinjer for dyr?

TripAdvisor oppfører IKKE attraksjoner hvor hovedformålet med forretningen omfatter skade eller drap på truede arter eller dyr i fangenskap.

TripAdvisor oppfører IKKE attraksjoner som bruker mating av dyr som underholdning.

TripAdvisor oppfører attraksjoner hvor turister kommer i fysisk kontakt med truede arter eller dyr i fangenskap, men vi selger IKKE billetter til disse attraksjonene.

Vi tror at informative anmeldelser hjelper forbrukere med å vurdere reisealternativene sine, og holde turistnæringen ansvarlig for kvalitet, kundeservice og etiske problemer (som hvordan dyr blir behandlet).

Var denne artikkelen nyttig?