Hjelpesenter

TripAdvisors innholdspolicy

Vi vil gjerne høre om reiseopplevelsene dine, og vi setter stor pris på bidragene dine på nettstedet vårt! Vi ønsker også å sørge for at TripAdvisor er en trygg og pålitelig kilde for det globale fellesskapet vårt. For å hjelpe oss med å oppnå dette, og for å sikre at innholdet publiseres så raskt som mulig, må du kontrollere at innholdet er:

Familievennlig

For å opprettholde et trygt, familievennlig miljø tillater vi ikke banning eller vulgære uttalelser på nettstedet vårt.  Vi fjerner innhold som inneholder seksuelt upassende språk, fordomsfullt språk, trusler eller personlige fornærmelser. Innhold som beskriver eller skildrer deltakelse i, eller anbefaler, ulovlige aktiviteter, vil bli fjernet. Innhold med ekstremt grafiske beskrivelser av dødsfall, skader eller voldskriminelle handlinger, blir ikke publisert. Vi publiserer bare innhold sendt inn av reisende som er 13 år eller eldre.

Originalt

Gi oss dine beste og mest nøyaktige reiseråd og -tips – bare sørg for at innholdet er ditt! Det skal ikke være utstrakt bruk av sitert tekst fra andre kilder. Innhold som er plagiat fra andre nettsteder, anmeldere, stedseiere, e-postmeldinger eller trykt materiell, blir fjernet.

Ikke-kommersielt   

Innhold i bytte mot personlig gevinst, f.eks. gaver, tjenester eller penger, blir fjernet.  Vi forbeholder oss retten til å avvise en URL-adresse, uansett grunn.

Relevant     

Sørg for at innholdet er relevant og nyttig for reisende. TripAdvisor tillater ikke innhold som fremmer intoleranse mot enkeltpersoner eller grupper av mennesker basert på rase, kjønn, religion, seksuell preferanse eller nasjonalitet.  Innhold som oppfordrer til en boikott av eller svertekampanje mot et sted, blir fjernet.

I tråd med personvernregler  

Vi respekterer personvernet ditt og personvernet til forretningene som er oppført hos oss. Vi vil gjerne vite om opplevelsen din, men ikke del personlig eller eksklusiv informasjon. Innhold med personlige finansopplysninger, inkludert kredittkortnumre, bonuskortnumre eller andre økonomiske opplysninger, kan bli fjernet. Dette gjelder både anmelderens informasjon og informasjonen fra andre.

Ikke oppgi noen som helst typer dørkoder eller passord. Vi tillater at navn publiseres på nettstedet vårt. Dette inkluderer etternavnene til ansatte på eller eierne av steder oppført på TripAdvisor.

Lett å lese

Hjelp andre reisende med å få mest mulig ut av innholdet ditt ved å bruke korrekt alfabet for språket ditt, og unngå maskinoversettelser som gjør det vanskelig å lese anmeldelsen.

Oppført av TripAdvisor

Innhold må gjelde det aktuelle stedet det er sendt inn for, så pass på at du legger til kommentarene dine til den riktige oppføringen på TripAdvisor.  Hvis du legger ut innhold til en bestemt oppføring på nettstedet vårt, må det være for et overnattingssted, restaurant, attraksjon eller flyselskap som oppfyller våre retningslinjer for oppføringer.

Du finner mer spesifikke retningslinjer som gjelder for ulike innholdstyper, ved å klikke på følgende koblinger:

Anmeldelser

Bilder/videoer

Foruminnlegg

Spørsmål og svar

Reiser

Koblinger

Meldinger

Brukernavn/profiler

Svar fra ledelsen


Var denne artikkelen nyttig?