Centrum pomocy

Wskazówki dotyczące wideoklipów obiektów

Tylko właściciele obiektów zakwaterowania z aktywną subskrypcją Biznes Plus mogą dodawać wideoklipy obiektu. Wszystkie publikowane wideoklipy muszą spełniać poniższe wymogi:

 • Nie mogą zawierać niewłaściwych treści — nie wolno publikować wideoklipów, materiałów ani obrazów zawierających treści wulgarne, pornograficzne, obsceniczne, nieprzyzwoite, nielegalne, obraźliwe, gorszące lub inne treści nieodpowiednie dla członków naszej społeczności. Wideoklipy nie mogą być publikowane przez dzieci poniżej 13 roku życia i muszą być publikowane przez użytkownika powiązanego z obiektem.
 • Muszą być oryginalne — wideoklipy nie mogą pochodzić z innych źródeł ani naruszać praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności. Są Państwo zobowiązani do uzyskania pozwoleń na wykorzystanie wizerunków wszelkich osób widocznych w wideoklipie.
 • Muszą być przydatne dla innych podróżnych — nie wolno zamieszczać wideoklipów, zdjęć ani materiałów, które nie mają związku z zakwaterowaniem, atrakcją, restauracją lub lokalizacją lub nie dotyczą ogólnych wrażeń z podróży. Aby się dowiedzieć więcej, należy kliknąć tutaj
 • Muszą być pozbawione treści reklamowych — wideoklipy muszą mieć charakter wyłącznie informacyjny. Dozwolone jest wyświetlenie logo i danych kontaktowych, ale nie może to zajmować więcej niż 20% czasu trwania wideoklipu ani przekroczyć 10 sekund. Zamieszczanie reklam lub ofert specjalnych w wideoklipach jest surowo zabronione. Aby się dowiedzieć więcej, należy kliknąć tutaj
 • Nie mogą zawierać szkodliwego oprogramowania — zabrania się przesyłania wideoklipów, które są zainfekowane wirusem lub inną formą złośliwego kodu mogącego w sposób celowy lub niezamierzony uszkodzić komputery oraz systemy strony TripAdvisor i (lub) jej użytkowników.
 • Właściwości plików:
  • Długość jednego wideoklipu nie może przekroczyć 3 minut, a jego rozmiar może wynosić maksymalnie 500 MB. Wideoklipy muszą być zapisane w jednym z następujących formatów: MPEG4 (MP4) [recommended], QuickTime (MOV) lub M4V. 
  • Sugerujemy przesyłanie wideoklipów w najwyższej możliwej rozdzielczości. Muszą one spełniać standardy w zakresie wielkości, przepływności oraz rozdzielczości:
   • Minimalna rozdzielczość: 1280 × 720 pikseli w przypadku wideoklipów w formacie 16 : 9; 640 × 480 pikseli w przypadku formatu 4 : 3.
   • Minimalna przepływność: Przepływność zależy od kodowania. Wideoklipy w formacie MP4 powinny mieć przepływność o wartości minimum 5 MB/s przy rozdzielczości wynoszącej 720p. 
   • Liczba klatek na sekundę: Wideoklipy powinny być zapisane ze standardową liczbą klatek na sekundę (często 24 klatki albo 25 lub 30 klatek). Nie zalecamy resamplingu wideoklipów w celu uzyskania innej liczby klatek, ponieważ często powoduje to obniżenie jakości. 
 • Wideoklipy powinny być przesyłane w standardowym formacie obrazu, bez zastosowania rozwiązań letterbox ani pillarbox. 
 • Zdjęcia w układzie poziomym (szerszy niż wyższy) prezentują się lepiej niż w układzie pionowym (wyższy niż szerszy). Wszystkie wideoklipy zostaną przeskalowane w celu dopasowania do standardowych pól wyświetlania na naszej stronie. 
 • Wideoklipy nie mogą być zmieniane w sposób, który zniekształca postrzeganie przedstawianej sceny.
 • Wideoklipy rozmazane, zbyt ciemne lub z jakimikolwiek innymi zakłóceniami obrazu będą odrzucane.
 • Wideoklipy obrócone nie będą akceptowane.

Nie rościmy sobie praw do własności, afiliacji ani rekomendacji dotyczących wideoklipów zamieszczanych na naszej stronie. Za zgodność wideoklipów i opisów ze stanem faktycznym odpowiada właściciel, który je zamieścił, a nie redaktorzy strony TripAdvisor. Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności oraz zabezpieczenie strony TripAdvisor i jej partnerów z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, szkód, grzywien, kar i innych kosztów bądź wydatków, które mogłyby być spowodowane zamieszczeniem wideoklipu na stronie TripAdvisor. Informujemy, że przesłanie wideoklipów wiąże się z nadaniem redaktorom strony TripAdvisor niewyłączonych praw do używania, kopiowania, zmiany przeznaczenia i prezentowania tych materiałów według własnego uznania. Wideoklipy niespełniające chociaż jednej z powyższych wytycznych nie zostaną umieszczone na stronie lub zostaną z niej usunięte.

Czy ten artykuł był pomocny?