Centrum pomocy

Wskazówki i wytyczne dotyczące aktualizacji danych firmy

Przesyłany wniosek o aktualizację danych Państwa firmy powinien być zgodny z naszymi wytycznymi. Zapewni to jego terminowe i prawidłowe przetworzenie.

Ogólne wytyczne

  • Niestosowanie wulgaryzmów
  • Niepodawanie fałszywych informacji
  • Nieumieszczanie tekstów marketingowych lub promocyjnych
  • Stosowanie właściwego formatu

Szczegółowe wytyczne

Nazwa: Jest to oficjalna nazwa Państwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność, a która widnieje w jej oficjalnej witrynie i na elementach graficznych. Przykłady:

Super Hotel: Prawidłowa nazwa.

Super Hotel***: Nieprawidłowa nazwa, ponieważ gwiazdki (lub inne znaki specjalne) nie są częścią oficjalnej nazwy firmy.

Adres: W tym miejscu trzeba podać faktyczny adres Państwa firmy zawierający nazwę oraz numer ulicy. Jeżeli aktualizacja dotyczy wycieczki, można podać adres miejsca, w którym się rozpoczyna. W sytuacji, gdy wycieczka zaczyna się w wielu miejscach, pole adresu nie musi być uzupełniane. Nie należy podawać dodatkowych informacji dotyczących pobliskich skrzyżowań ani położenia obiektu. Pole adresu nie powinno także zawierać kodu pocztowego, numeru skrytki ani informacji na temat miasta lub województwa. Przykłady:

123 Main Street: Prawidłowy adres.

123 Main Street, róg Green Street: Nieprawidłowy adres, ponieważ informacje o pobliskich skrzyżowaniach należy podać w drugim polu dotyczącym ulicy.

Kod pocztowy: To oficjalny oficjalny kod pocztowy przypisany do fizycznej lokalizacji, w której jest Państwa firma. Jeżeli nie ma ona przypisanego żadnego kodu pocztowego, proszę pozostawić to pole puste.

Adres URL witryny: Obowiązkowe pole, które powinno zawierać pełny i dokładny adres oficjalnej witryny Państwa firmy.

Numer telefonu: Aktualny numer telefonu.

Opis: Ogólny i dokładny opis Państwa firmy, który nie może zawierać żadnych treści marketingowych.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, prosimy o zapoznanie się z naszymi wytycznymi dotyczącymi ogłoszeń.

Czy ten artykuł był pomocny?