Centrum pomocy

Wytyczne dotyczące odpowiedzi właścicieli na powiadomienia

Redaktorzy strony TripAdvisor chcą Państwu zapewnić możliwość udzielania odpowiedzi na powiadomienia publikowane na stronie z ogłoszeniem obiektu.Odpowiedź kierownictwa na powiadomienie powinna spełniać następujące kryteria:

  • Cenzuralność: Niedopuszczalne są wulgaryzmy, pogróżki, komentarze wyrażające uprzedzenia, mowa nienawiści ani żadne inne treści nieodpowiednie dla dzieci. Zabronione jest zamieszczanie obrazowych informacji o przestępstwach kryminalnych lub relacji z pierwszej ręki dotyczących uczestnictwa w działaniach niezgodnych z prawem.
  • Niepowtarzalność i niezależność: Można udzielić tylko jednej odpowiedzi na dane powiadomienie zamieszczone na naszej stronie. Osoba, która napisze na nie odpowiedź, powinna zostać wyznaczona w porozumieniu z kierownictwem lub właścicielami obiektu.
  • Oryginalność: Nie będą akceptowane cytaty z innych źródeł ani materiały opublikowane w innych miejscach. Dotyczy to również korespondencji z gośćmi i stronami trzecimi.
  • Profesjonalizm: Odpowiedzi kierownictwa są publikowane pod powiadomieniem. Jest ono czytane przez ogół użytkowników strony TripAdvisor i dlatego powinno być napisane w sposób zgodny z zasadami obsługi klienta w danej firmie.
  • Przydatność dla wszystkich użytkowników TripAdvisor: Nie należy przesyłać odpowiedzi o treści niezwiązanej z powiadomieniem. Niedozwolone są obraźliwe uwagi, zniewagi ani komentarze o charakterze osobistym. Odpowiedź nie może zawierać oskarżeń o zamieszczenie fałszywej recenzji. Nie należy w niej też komentować zasad obowiązujących na stronie TripAdvisor ani adresować jej do redaktorów strony. Odpowiedzi właścicieli muszą być oparte na ich bezpośrednich doświadczeniach lub doświadczeniach członków personelu.
  • Poszanowanie prywatności użytkowników: Nie wolno spekulować na temat tożsamości recenzentów. Odpowiedź nie może zawierać żadnych danych osobowych, w tym nazwisk, adresów, numerów telefonów czy innych informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji danego użytkownika.
  • Brak treści reklamowych: Nie będą publikowane materiały promocyjne, w tym hasła zachęcające klientów do skorzystania z Państwa usług oraz adresy URL niemające związku z recenzją, na którą jest udzielana odpowiedź. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia dowolnego adresu URL.
  • Przejrzystość: Odpowiedzi nie mogą zawierać tagów HTML i błędów formatowania. Powinni Państwo też ograniczyć użycie WERSALIKÓW, wyrażeń slangowych, powtórzeń oraz znaków typograficznych. Trzeba również używać alfabetu właściwego dla danego języka. Nie należy transliterować z użyciem innego alfabetu. Nie będą akceptowane wypowiedzi tłumaczone maszynowo, w sposób który uniemożliwia ich odczytanie lub zrozumienie. Odrzucane będą również odpowiedzi kierownictwa napisane w dwóch językach.

Odpowiedzi napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi są zazwyczaj publikowane w ciągu 48 godzin. Gdy to nastąpi, otrzymają Państwo powiadomienie.

 

Czy ten artykuł był pomocny?