Centrum pomocy

Wytyczne dla List z Podróży

Opinie w Listach z Podróży wyrażane są przez członków TripAdvisor i nie są autorstwa TripAdvisor LLC. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Listy z Podróży bez podania przyczyny i bez powiadomienia. Zawartość Listy z Podróży musi być:

  • Przyjazna dla rodzin - Niedozwolony jest niestosowny język lub zdjęcia.
  • Twórcza - Niedozwolone są obszerne cytaty z innych źródeł, wliczając w to (między innymi) strony internetowe, elektroniczną korespondencję, inne recenzje itp. Nie wolno publikować żadnych danych kontaktowych ani nazw innych członków.
  • Osobista z punktu widzenia podróżującego - Listy z Podróży są tworzone przez podróżników i dla podróżników. Nie powinny być pisane przez właścicieli lub menadżerów udających podróżników. Członkowie powiązani z omawianą w TripAdvisor firmą lub nieruchomością muszą powiadomić innych o tym powiązaniu. Członkowie nie mogą podawać się za pracowników TripAdvisor. Wyświetlane nazwy i treść nie mogą zawierać niczego, co mogłoby wskazywać na to, że pracujesz dla TripAdvisor.
  • Unikalna i niezależna - Członkowie mogą tworzyć tyle indywidualnych List z Podróży, ile zechcą. Usuniemy jednak każdą listę, która zostanie uznana za duplikat lub spam.
  • Istotna dla innych podróżujących - Listy z Podróży powinny zawierać materiały o podróżach. Niezwiązana z tematem zawartość stanowi powód do usunięcia Listy.
  • Niekomercyjna - Lista z Podroży nie może zawierać materiałów autopromocyjnych żadnego typu. Zezwalamy na podawanie linków do stron innych niż TripAdvisor, ale tylko jeśli taka praktyka nie jest nadużywana. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia dowolnego URL bez podania przyczyny.
  • Napisana po angielskuNiedozwolone są tagi HTML, nadużywanie kapitalików, slang lub symbole typograficzne.
  • Wymagania co do wieku - Nie dopuszczamy recenzji napisanych przez dzieci poniżej 13 roku życia.

 

Czy ten artykuł był pomocny?