Centrum pomocy

Jak blokować konta na stronie TripAdvisor

Blokowanie pozwala kontrolować sposób interakcji z innymi użytkownikami strony TripAdvisor. Osoby korzystające ze strony mogą dzięki tej funkcji uniemożliwić posiadaczom konkretnych kont obserwowanie ich, wysyłanie im wiadomości oraz ponowne publikowanie ich treści.

Jak zablokować konkretne konto

  • Przejść do profilu osoby, którą chcemy zablokować.
  • Kliknąć ikonę menu (trzy kropki) obok nazwy użytkownika.
  • Wybrać opcję „Zablokuj użytkownika”.
  • Na ekranie potwierdzenia kliknąć „Zablokuj”.

Ważne informacje dotyczące blokowania kont

  • Zablokowanego użytkownika nie można obserwować; on również nie może obserwować osoby, która go zablokowała.
  • Zablokowanie obserwowanego konta spowoduje usunięcie go z listy obserwowanych oraz usunięcie posiadanego konta z listy kont obserwowanych przez tego użytkownika. Po odblokowaniu konta należy ręcznie dodać je z powrotem do obserwowanych.
  • Użytkownicy nie otrzymują powiadomień o tym, że zostali zablokowani. Jeśli posiadacz konta podejmie jednak próbę obserwowania osoby, przez którą został zablokowany, wysłania jej wiadomości lub ponownej publikacji dodanych przez nią treści, zobaczy wiadomość informującą, że czynności nie można ukończyć.
  • Po zablokowaniu konta nie otrzymuje się od niego powiadomień.

Ważne: Strona TripAdvisor to publiczne forum służące do udostępniania treści. Zablokowanie użytkownika nie uniemożliwi mu wyświetlania publicznego profilu ani publicznie udostępnianych treści. Nie będą one jednak wyświetlane w jego kanale o podróżach

Czy ten artykuł był pomocny?