Centrum pomocy

Czy TripAdvisor monitoruje wysyłane wiadomości?

TripAdvisor nie monitoruje na bieżąco wiadomości wysyłanych przez użytkowników. Niekiedy zachodzi jednak konieczność uzyskania dostępu do skrzynek odbiorczych. Robimy to w celu udzielenia pomocy technicznej na prośbę użytkownika lub zbadania naruszeń wytycznych dotyczących wysyłania wiadomości lub Zasad korzystania (np. rozsyłanie spamu, reklam lub zgłoszone nadużycia). W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do czytania i usuwania wiadomości, a w razie potwierdzonego nadużycia również do czasowego lub trwałego odebrania użytkownikowi możliwości korzystania z funkcji wiadomości.

Bez wyraźnej zgody nigdy nie udostępniamy treści wiadomości przesyłanych między użytkownikami innym użytkownikom ani podmiotom zewnętrznym.

W przypadku otrzymania wiadomości niezgodnej z naszymi wytycznymi prosimy o jej zgłoszenie przy wykorzystaniu znajdującego się w jej dolnej części przycisku do zgłaszania spamu lub nękania.

Czy ten artykuł był pomocny?