search shadow

Czy TripAdvisor monitoruje wysyłane wiadomości?