Centrum pomocy

W jaki sposób weryfikujecie przyjazne dla środowiska działania EkoLiderów?

Zobowiązujemy się do zapewniania rzetelności programu EkoLiderzy za pomocą trzech metod:

  1. Przejrzystość: podróżni mogą zobaczyć pełną listę praktyk po kliknięciu na odznakę lub ikonę EkoLidera danego obiektu. Gwarantuje to, że podróżni mogą sprawdzić, jakich dokładnie działań ekologicznych mogą się spodziewać po danej firmie.
  2. Informacje zwrotne od podróżnych: przywiązujemy dużą wagę do opinii podróżnych. Będą oni proszeni o wypowiedzenie się na temat zielonych praktyk EkoLiderów i EkoPartnerów (w jaki sposób? Podróżni również mogą przeczytać te pytania w Centrum Pomocy). Będą także mogli zgłaszać nieprawdziwe informacje, w przypadkach, w których ich doświadczenie będzie niezgodne z zapewnieniami obiektu (jak?). Opinie będą monitorowane przez zespół Odpowiedzialnego podróżowania serwisu TripAdvisor, który w razie potrzeby zleci zewnętrzny audyt.
  3. Audyty: program EkoLiderzy współpracuje z niezależną organizacją ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, Cadmus Group, która będzie przeprowadzać audyty Programu EkoLiderzy. Oprócz audytów wynikających z opinii podróżnych, co roku będą także przeprowadzane wyrywkowe kontrole obiektów uczestniczących w programie.

Czy ten artykuł był pomocny?