Centrum pomocy

Jak są punktowane odpowiedzi w ankiecie zgłoszeniowej do programu EkoLiderzy?

Ankieta zgłoszeniowa do programu EkoLiderzy ocenia hotele i pensjonaty pod kątem zastosowania różnorodnych praktyk ekologicznych oraz wywieranego przez nie wpływu. Pytania zawarte w ankiecie mają różną punktację w zależności od znaczenia danej praktyki oraz skali jej wpływu na środowisko.

Uwaga: Aby zapewnić wszystkim uczestnikom równe szanse, zaangażowaliśmy niezależną organizację do prowadzenia audytów firm, które biorą udział w programie. Przed przesłaniem aplikacji przedstawiciele hoteli i pensjonatów powinni sprawdzić, czy spełniają wymagania audytu wyszczególnione w dostępnym do pobrania przewodniku po ankiecie.

Czy ten artykuł był pomocny?