Centrum pomocy

Wytyczne dotyczące odpowiedzi kierownictwa

Doceniamy Państwa wkład i zachęcamy do nawiązywania kontaktu z innymi podróżnymi! Chcemy, żeby strona TripAdvisor była bezpiecznym i godnym zaufania źródłem informacji i porad dotyczących podróżowania. Aby pomóc nam osiągnąć ten cel, prosimy o stosowanie się do naszych Zasad dotyczących treści oraz następujących wytycznych dotyczących odpowiedzi kierownictwa na recenzje:

Oryginalność

Prosimy o niezamieszczanie korespondencji z gośćmi lub stronami trzecimi bądź fragmentów recenzji podróżnego.

Brak treści reklamowych

W odpowiedziach nie należy umieszczać żadnych treści komercyjnych ani promocyjnych. Odpowiedzi zawierające oferty osobistych korzyści, takich jak prezenty, usługi lub pieniądze, będą usuwane. Niedozwolone jest publikowanie odpowiedzi z łączami niezawiązanymi z daną recenzją.

Stosowność

Prosimy nie przesyłać odpowiedzi zawierających treści niezwiązane z recenzją. Nie wolno zamieszczać w nich osobistych uwag o charakterze politycznym, etycznym, religijnym czy społecznym. Odpowiedzi kierownictwa nie mogą zawierać gróźb pod adresem recenzenta ani prób wpływania na niego, nie mogą też dyskredytować przesłanych przez niego treści. Nie mogą również zawierać oskarżeń o zamieszczenie fałszywej recenzji. Nie należy w niej też komentować zasad obowiązujących na stronie TripAdvisor ani adresować jej do redaktorów strony.

Poszanowanie prywatności

Nie wolno spekulować na temat tożsamości recenzenta. Zakazane jest publikowanie odpowiedzi zawierających dane osobowe, w tym nazwiska, adresy i numery telefonów, które mogą posłużyć do identyfikacji danego użytkownika.

Przejrzystość

Nie należy zamieszczać list, punktów lub używać innego formatowania, które nie zostanie wyświetlone w odpowiedzi. Odpowiedzi kierownictwa tłumaczone maszynowo w sposób, który uniemożliwia ich zrozumienie, nie będą akceptowane.

Czy ten artykuł był pomocny?