Centrum pomocy

Wytyczne dotyczące odpowiedzi kierownictwa

Serwis TripAdvisor umożliwia kierownikom lub przedstawicielom obiektów, restauracji bądź atrakcji udzielanie odpowiedzi na recenzje swoich obiektów. Prosimy przesyłać odpowiedzi w takiej formie, w jakiej mają zostać opublikowane w naszym serwisie. Aby odpowiedź kierownictwa została opublikowana, musi być:

  • Pozbawiona nieodpowiednich treści: Niedopuszczalne są treści profanujące, pogróżki, komentarze wyrażające uprzedzenia, nienawistne przemowy ani żadne inne treści nieprzyjaznej dla rodziny. Zabronione jest zamieszczanie obrazowych informacji o przestępstwach kryminalnych lub działaniach związanych z handlem narkotykami. Doniesienia o zgonach będą rozpatrywane indywidualnie.
  • Niepowtarzalna i niezależna: Można umieścić tylko jedną odpowiedź na daną recenzję. Osoba pisząca odpowiedzi na recenzję powinna być wyznaczona w porozumieniu z zarządem lub właścicielami obiektu.
  • Oryginalna: Nie będą akceptowane cytaty z innych źródeł, pogłoski ani materiały opublikowane w innych miejscach. Dotyczy to również korespondencji z gośćmi i stronami trzecimi.
  • Profesjonalna: Odpowiedzi kierownictwa są publikowane pod recenzjami, do których się odnoszą. Są czytane przez użytkowników serwisu TripAdvisor i dlatego powinny być pisane w sposób zgodny z polityką obsługi klienta w danym obiekcie.
  • Przydatna dla wszystkich użytkowników serwisu TripAdvisor: Prosimy nie przesyłać odpowiedzi zawierających treści nieodnoszące się do recenzji. Niedozwolone są obraźliwe uwagi ani komentarze kierowane pod adresem konkretnych osób. Odpowiedzi kierownictwa nie mogą zawierać gróźb pod adresem recenzenta ani prób wpływania na niego, nie mogą też dyskredytować przesłanych przez niego treści. Nie mogą również zawierać oskarżeń o zamieszczenie fałszywej recenzji. Nie będziemy publikować odpowiedzi skierowanych bezpośrednio do zespołu serwisu TripAdvisor lub komentujących przepisy obowiązujące w serwisie. Odpowiedzi właścicieli muszą być oparte na ich doświadczeniach lub doświadczeniach członków personelu.
  • Napisana z poszanowaniem prywatności osób: Nie wolno spekulować na temat tożsamości recenzenta. Odpowiedź nie może zawierać żadnych danych osobowych, w tym nazwisk, adresów, numerów telefonów czy innych informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji osób.
  • Pozbawiona treści reklamowych: Nie będą publikowane materiały promocyjne, w tym adresy URL nie mające związku z recenzją, na którą jest udzielana odpowiedź. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia dowolnego adresu URL.
  • Napisana zgodnie ze ogólnie przyjętymi zasadami pisania wiadomości e-mail: Nie może zawierać tagów HTML, WERSALIKÓW, slangu, błędów formatowania, powtórzeń oraz symboli typograficznych.  Należy pamiętać, że większość formatowań tekstu i paragrafów, w tym listy, nie zostanie wyświetlona w recenzjach podróżnych. Trzeba również używać alfabetu właściwego dla danego języka. Nie należy transliterować z użyciem innego alfabetu. Recenzje tłumaczone maszynowo, w sposób który uniemożliwia ich zrozumienie, nie będą akceptowane. Odrzucimy odpowiedzi kierownictwa pisane w dwóch językach.
  • Wysłana z prawidłowego adresu e-mail: Prosimy nie przysyłać wiadomości z fałszywych adresów e-mail. Jeżeli pojawią się jakieś problemy z odpowiedzią, skontaktujemy się z Państwem.

Odpowiedzi kierownictwa napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi są zazwyczaj publikowane w ciągu kilku dni roboczych. Użytkownik jest powiadamiany o opublikowaniu odpowiedzi w serwisie. Więcej informacji na temat tego, jak pisać odpowiedzi kierownictwa i dlaczego warto to robić, znajduje się w naszym przewodniku.

Aby napisać odpowiedź kierownictwa, należy się zalogować do centrum zarządzania. Następnie wystarczy kliknąć pozycję „Recenzje” w menu i wybrać opcję „Odpowiedz na recenzje”.

Serwis TripAdvisor zastrzega sobie prawo do usunięcia recenzji lub odpowiedzi kierownictwa w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Recenzje publikowane w serwisie TripAdvisor mają charakter indywidualny i wysoce subiektywny. Opinie wyrażane w recenzjach są opiniami członków serwisu TripAdvisor, a nie pracowników firmy TripAdvisor LLC. Nie podzielamy opinii wyrażanych przez recenzentów ani kierownictwa obiektów w udzielanych odpowiedziach. Nie mamy żadnych powiązań z firmami, których ogłoszenia i recenzje są publikowane w niniejszej witrynie.

Zgodnie z polityką prywatności obowiązującą w serwisie TripAdvisor nie udostępniamy danych osobowych żadnych osób.

Czy ten artykuł był pomocny?