search shadow

Dlaczego zgłoszona przeze mnie recenzja nie została usunięta?