Centrum pomocy

Jak mój obiekt znalazł się w serwisie TripAdvisor?

Witamy w serwisie TripAdvisor! Ponieważ TripAdvisor to największy na świecie serwis turystyczny, są w nim dostępne strony milionów kwater, restauracji i atrakcji.

Jeśli strona Państwa obiektu nie została utworzona na Państwa żądanie, prawdopodobnie została utworzona, ponieważ:

  • Jakiś podróżny przesłał nam informacje o Państwa obiekcie lub jego recenzję.
  • Dotarły do nas informacje o Państwa obiekcie od jednego z naszych partnerów handlowych, takiego jak Expedia czy hotels.com. Publikujemy u siebie informacje o wszystkich hotelach z tych systemów.
  • Nasi redaktorzy znaleźli informacje o Państwa obiekcie w jakimś artykule lub przewodniku.

Strona Państwa obiektu została już utworzona w witrynie TripAdvisor, dlatego są Państwo o krok bliżej do uzyskania pełnego dostępu do funkcji oferowanych przez nasz serwis. Zachęcamy do zarejestrowania się w Centrum Zarządzania już teraz. Korzystanie z Centrum jest bezpłatne i pozwala między innymi aktualizować informacje o firmie, przesyłać zdjęcia obiektu, odpowiadać na recenzje gości oraz promować swoją działalność za pomocą darmowych narzędzi.


Czy ten artykuł był pomocny?