Centrum pomocy

Wytyczne dotyczące dodawania obiektów zakwaterowania

Podstawowe wymagania

Obiekty zakwaterowania na stronie TripAdvisor muszą spełniać następujące kryteria:

 • być ogólnodostępne,
 • posiadać oficjalną nazwę,
 • mieć stały, oficjalny adres,
 • być otwarte nieprzerwanie przez 12 tygodni w roku w tej samej lokalizacji,
 • mieć w ofercie kilka pokoi / miejsc noclegowych,
 • oferować nocleg dla więcej niż jednej grupy gości jednocześnie,
 • NIE stosować ograniczenia minimalnej długości pobytu powyżej 7 nocy,
 • być obecnie otwarte lub akceptować rezerwacje na późniejsze terminy.

Ograniczenia

Poniższe firmy NIE mogą być zakwalifikowane jako obiekty zakwaterowania:

 • firmy zarządzające obiektami;
 • firmy zajmujące się obsługą rezerwacji;
 • kilka obiektów w różnych lokalizacjach działających w ramach jednej firmy (np. grupa domków położonych na rozległym górskim obszarze);
 • obiekty, które znajdują się w strefie odlotów na lotnisku;
 • dowolny obiekt zakwaterowania, który jest częścią innego obiektu;
  • Wyjątek: obiekt zajmuje całkowicie wydzieloną przestrzeń (ma osobny budynek lub całe piętro) i posiada oficjalną nazwę oraz osobne zezwolenie na prowadzenie działalności

Kategorie obiektów zakwaterowania

Nasi redaktorzy przypisują każde ogłoszenie obiektu do jednej kategorii zakwaterowania:

Aby obiekt mógł się znaleźć w konkretnej kategorii, musimy sprawdzić, czy spełnia JEDEN z następujących warunków:

 • Obiekt powinien spełniać wymagania dotyczące kategorii. Weryfikujemy listę oferowanych usług dostępnych w jego oficjalnej witrynie i w dowolnej witrynie rezerwacyjnej partnera. 

LUB

 • Obiekt posiada oficjalne zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez lokalne władze lub organizację turystyczną. Na zezwoleniu musi widnieć informacja o konkretnym rodzaju obiektu zgodna z definicją stosowaną przez lokalne władze.

Następujące dokumenty NIE są uznawane za zezwolenie:

 • zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez lokalną organizację sanitarną,
 • zezwolenie na sprzedaż żywności i napoi,
 • dokumenty podatkowe,
 • pozwolenia wydane przez policję, straż pożarną i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo,
 • dokumentacja ubezpieczeniowa,
 • dokumenty, które nie zostały wydane przez oficjalną instytucję rządową lub organizację turystyczną.

Obiekty wynajmu wakacyjnego

Na stronie TripAdvisor nie zamieszczamy ogłoszeń obiektów zakwaterowania, które są na wyłączny użytek jednej osoby lub grupy osób. Takie obiekty mogą się znaleźć w kategorii „Obiekty wynajmu wakacyjnego”.

Zachęcamy do zarejestrowania tego rodzaju obiektu w części poświęconej obiektom wynajmu wakacyjnego na stronie TripAdvisor.

Czy ten artykuł był pomocny?