Centrum pomocy

Jak przesłać wniosek o dodanie miejsca lub firmy do strony TripAdvisor?

Jeżeli na naszej stronie brakuje konkretnego obiektu zakwaterowania, linii lotniczej, restauracji lub atrakcji, warto nam o tym powiedzieć!

Przed przesłaniem wniosku o zamieszczenie ogłoszenia należy się upewnić, że dane miejsce lub dana firma spełnia nasze wytyczne:

Jeżeli dane miejsce lub dana firma są sprzeczne z naszymi wytycznymi, należy przesłać wniosek przy użyciu jednej z poniższych metod:

Podróżni: Warto dodać miejsce do strony TripAdvisor

Właściciele i kierownicy: Zachęcamy do zamieszczenia ogłoszenia na stronie TripAdvisor

Upoważnieni przedstawiciele linii lotniczych: Prosimy o kontakt pocztą elektroniczną z adresu firmowego (np. jane@abc-airlines.com)

Czy ten artykuł był pomocny?