Centrum pomocy

Szukaj w Centrum pomocy

Nasze wskazówki dotyczące recenzji pisanych przez podróżnych

TripAdvisor Support -

Miliony podróżnych takich jak Państwo czytają recenzje zamieszczone w serwisie TripAdvisor, planując swoją podróż. Recenzje muszą być:

 • Pozbawione nieodpowiednich treści — nie mogą zawierać przekleństw, gróźb, komentarzy wyrażających uprzedzenie, nienawistnych zwrotów, wypowiedzi o podtekście seksualnym i innych treści nieodpowiednich dla członków naszej społeczności. Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj.
 • Autentyczne i opisywać prawdziwe przeżycia podróżnych — akceptujemy recenzje opisujące własne doświadczenia podróżnych związane z udogodnieniami lub usługami, z jakich korzystali w obiektach. Nie będą publikowane ogólne wypowiedzi bez związku z konkretnymi doświadczeniami. Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj.
 • Przydatne dla innych podróżujących — nie należy publikować treści nieprzydatnych podczas planowania podróży. Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj.
 • Niepowtarzalne i niezależne — można napisać jedną recenzję na temat każdej wizyty w obiekcie zakwaterowania, restauracji lub atrakcji. Aby dowiedzieć się więcej, należy kliknąć tutaj.
 • Oryginalne — recenzje nie powinny zawierać obszernych cytatów z innych źródeł, w tym m.in. witryn internetowych, korespondencji e-mail, innych recenzji itp.
 • Pozbawione treści reklamowych — nie publikujemy adresów URL. Niedozwolone jest zamieszczanie żadnych materiałów promocyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wszelkich adresów e-mail, haseł, informacji finansowych oraz numerów telefonów z dowolnego powodu.
 • Przypisane do właściwego obiektu — recenzja musi dotyczyć obiektu zakwaterowania, restauracji lub atrakcji spełniających nasze wymagania dotyczące ogłoszeń.
 • Wysłane przez osobę spełniającą wymagania dotyczące wieku — dzieci w wieku poniżej 13 lat nie mogą przesyłać recenzji.
 • Napisane z wykorzystaniem standardowego formatowania i zawierać działający adres e-mail:
  • Adres e-mail powiązany z kontem użytkownika musi być poprawny; w razie problemu z recenzją, możemy kontaktować się z jej autorem.
  • Recenzje tłumaczone maszynowo, w sposób który uniemożliwia ich zrozumienie, nie będą akceptowane.
  • Nie mogą zawierać tagów HTML, WERSALIKÓW, slangu, błędów formatowania, powtórzeń oraz symboli typograficznych.
  • Należy używać alfabetu właściwego dla danego języka. Nie należy transliterować z użyciem innego alfabetu.
  • Nie wolno zamieszczać recenzji zawierających mniejszą liczbę znaków niż minimalna ani dodawać zbędnych znaków w celu jej osiągnięcia.  

Serwis TripAdvisor zastrzega sobie prawo do usunięcia recenzji lub odpowiedzi kierownictwa w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Recenzje publikowane w serwisie TripAdvisor mają charakter indywidualny i wysoce subiektywny. Opinie wyrażane w recenzjach są opiniami członków serwisu TripAdvisor, a nie pracowników firmy TripAdvisor LLC. Nie podzielamy opinii wyrażanych przez recenzentów ani kierownictwa obiektów w udzielanych odpowiedziach. Nie mamy żadnych powiązań z firmami, których ogłoszenia i recenzje są publikowane w niniejszej witrynie.

Zgodnie z polityką prywatności obowiązującą w serwisie TripAdvisor nie udostępniamy danych osobowych żadnych osób.