Centrum pomocy

Czy dana firma może kontaktować się ze mną w związku z napisaną przeze mnie recenzją?

Udostępnianie adresów e-mail recenzentów jest niezgodne z naszą polityką prywatności. Recenzenci zachowują anonimowość, chyba że zdecydują się opublikować swój adres e-mail bądź informacje kontaktowe w recenzji lub wpisie na forum.

Jeśli recenzent używa opisowego pseudonimu (np. czerwonamamazWarszawy) bądź prawdziwego imienia (np. imię i pierwsza litera nazwiska) jako nazwy wyświetlanej, właściciel recenzowanej firmy może zidentyfikować recenzenta.

Właściciele bądź kierownicy firm mogą kontaktować się z recenzentami za pośrednictwem systemu obsługującego wiadomości prywatne w serwisie TripAdvisor, dzięki któremu członkowie społeczności mogą korespondować ze sobą bez udostępniania adresów e-mail. Właściciele obiektów mogą za pośrednictwem tego systemu wiadomości przesyłać recenzentom podziękowania czy prośby o dodatkowe opinie bądź podejmować dozwolone działania mające na celu rozwiązanie ewentualnych problemów. Nie mogą jednak prosić recenzentów o usunięcie opublikowanych recenzji. Bezwzględnie zakazane są jakiekolwiek próby dokuczania recenzentom.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej polityki prywatności, kliknij tutaj.


Czy ten artykuł był pomocny?