Jakie działania zostaną podjęte po stwierdzeniu, że obiektowi wystawiono fałszywe komentarze?