Centrum pomocy

Jak użytkownicy strony TripAdvisor mogą poinformować jej redaktorów o potencjalnym nadużyciu?

Aby zgłosić potencjalnie stronnicze treści, należy kliknąć flagę „Zgłoś problem dotyczący recenzji” znajdującą się u dołu każdej opublikowanej recenzji. Po otrzymaniu zgłoszenia zapoznamy się z nim w ciągu 48 godzin i wyciągniemy wszelkie konsekwencje wobec osoby lub osób, które je zamieściły. Prosimy o dołączenie do zgłoszenia wszelkich informacji, które mogą pomóc nam w zrozumieniu zaistniałej sytuacji. Doceniamy pomoc lojalnych członków naszej wspaniałej społeczności.

Czy ten artykuł był pomocny?