Centrum pomocy

Co uważamy za nieuczciwość?

Użytkownicy TripAdvisor mają prawo oczekiwać prawdziwych informacji i niezależnych recenzji. Dlatego właśnie mogą one opierać się wyłącznie na osobistych doświadczeniach gości.

Prawdziwość informacji, które gromadzimy i dostarczamy gościom i właścicielom nieruchomości z całego świata, jest dla nas niezwykle istotna.

Wszelkie próby podszywania się pod gościa, wpływania na jego opinię lub wprowadzania go w błąd są uważane za nieuczciwość i podlegają karze. Za nieuczciwe uznaje się między innymi:

 • Próby podniesienia reputacji obiektu podejmowane przez właściciela lub jego przedstawiciela poprzez:
  • Wystawienie recenzji jakiejkolwiek nieruchomości, którą autor posiada, zarządza nią, lub czerpie z niej korzyści.
  • Korzystanie z usług firm i osób zajmujących się marketingiem internetowym, optymalizacją i pozycjonowaniem w celu uzyskania pozytywnych recenzji.
  • Podszywanie się pod gościa lub uczestnika konkursu.
  • Oferowanie zniżek, podwyższonego standardu usług i wszelkich innych zachęt o wymiernej wartości w zamian za wystawienie pozytywnej recenzji.
  • Wykorzystywanie rodziny lub znajomych do wystawiania recenzji.
  • Wystawianie recenzji w imieniu gości.
  • Kopiowanie ankiet zadowolenia klienta i przedstawianie ich jako recenzji wystawionej przez gościa.
  • Wybiórcze zbieranie referencji (przez e-mail, ankietę lub w inny sposób) tylko od zadowolonych gości.
  • Nakłanianie gości do usuwania negatywnych recenzji ze strony.
  • Uniemożliwianie lub odradzanie gościom wystawiania negatywnych lub krytycznych opinii.
 • Próby zaszkodzenia uczestnikom konkursu poprzez wystawianie im negatywnych komentarzy. Właściciele i ich przedstawiciele nie mogą wystawiać komentarzy konkurentom, nawet jeśli rzeczywiście byliby ich gośćmi

 

Czy ten artykuł był pomocny?