Centrum pomocy

Czy mogę wykorzystać treści zamieszczone w serwisie TripAdvisor?

Serwis TripAdvisor ma w swojej ofercie przygotowane wcześniej pakiety recenzji, oceny i treści związane z nagrodami, które można wykorzystać we własnej witrynie -- kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Aby uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące wykorzystywania treści zamieszczanych w serwisie TripAdvisor, skontaktuj się z naszym działem ds. udzielania pozwoleń. We wniosku należy podać następujące informacje:

  • imię i nazwisko
  • opis treści, których ma dotyczyć pozwolenie na wykorzystanie (wraz z łączem do strony w naszej witrynie, która je zawiera)
  • przeznaczenie treści.

 

Czy ten artykuł był pomocny?