Centrum pomocy

Wytyczne dotyczące zdjęć

Wszystkie publikowane zdjęcia muszą spełniać poniższe wymogi:

 • Nie mogą zawierać niewłaściwych treści — nie wolno publikować zdjęć, materiałów ani obrazów zawierających treści wulgarne, pornograficzne, obsceniczne, nieprzyzwoite, nielegalne, obraźliwe, gorszące lub zawierających inne treści nieodpowiednie dla członków naszej społeczności. Zabrania się publikowania zdjęć dzieciom w wieku poniżej 13 lat.
 • Muszą być oryginalne — zdjęcia nie mogą pochodzić z innych źródeł ani naruszać praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności.
 • Być przydatne dla innych podróżnych — nie wolno zamieszczać zdjęć, obrazów ani materiałów, które nie mają związku z zakwaterowaniem, atrakcjami, restauracjami, miejscami lub nie dotyczą ogólnych wrażeń z podróży. Aby się dowiedzieć więcej, należy kliknąć tutaj.
 • Być pozbawione treści reklamowych — zabrania się przesyłania zdjęć zawierających logotypy, tytuły, nazwy marek, materiały promocyjne oraz inne treści reklamowe. Aby się dowiedzieć więcej, należy kliknąć tutaj.
 • Nie zawierać szkodliwego oprogramowania — zabrania się przesyłania zdjęć, które są zainfekowane wirusem lub inną formą złośliwego kodu, mogącego w sposób celowy lub niezamierzony uszkodzić komputery i systemy strony TripAdvisor i (lub) jej użytkowników.
 • Właściwości plików:
  • Wielkość jednego zdjęcia nie może przekroczyć 5 MB. Wszystkie przesyłane zdjęcia muszą być zapisane w formacie .gif, .jpg, .bmp, lub .png.
  • Zdjęcia w układzie poziomym (szerszy niż wyższy) prezentują się lepiej niż w układzie pionowym (wyższy niż szerszy). Wszystkie zdjęcia zostaną przeskalowane w celu dopasowania do standardowych pól wyświetlania na naszej stronie. 
  • Chociaż są one czasami wyświetlane jako miniatury, ich rozdzielczość nie powinna być mniejsza niż 1024 piksele szerokości na 450 pikseli wysokości.
  • Zdjęcia nie mogą być zmieniane w żaden sposób, który zmienia postrzeganie przedstawionej sceny.
  • Zabrania się zamieszczania zdjęć rozmazanych, ciemnych lub z innego powodu utrudniających przeglądanie.
  • Nie będą również akceptowane zdjęcia odwrócone. Przed wysłaniem należy je odpowiednio odwrócić.

UWAGA: Właściciele obiektów i (lub) przedstawiciele firm mogą się dowiedzieć więcej z materiałów dodatkowych dostępnych tutaj.

Redaktorzy strony TripAdvisor nie roszczą sobie praw do własności, afiliacji ani rekomendacji dotyczących zdjęć zamieszczanych na naszej stronie. Za prawdziwość zdjęć i opisów odpowiada członek społeczności, który je zamieścił, a redaktorzy strony TripAdvisor nie ponoszą odpowiedzialności za ich zgodność ze stanem faktycznym. Należy pamiętać, że przesłanie zdjęć oznacza nadanie redaktorom strony TripAdvisor niewyłączonych praw do używania, kopiowania, zmiany przeznaczenia i prezentowania tych zdjęć według naszego uznania. Zdjęcia niespełniające chociaż jednej z powyższych wytycznych nie zostaną umieszczone na stronie lub zostaną z niej usunięte.

Czy ten artykuł był pomocny?