Centrum pomocy

Czy mogę wykorzystywać komentarze innych użytkowników?

Wszystkie treści publikowane w serwisie TripAdvisor muszą być autentyczne i oryginalne.

Oznacza to, że:

  • Zabrania się publikowania materiałów objętych prawem autorskim.
  • Zabrania się podszywania pod pracowników firmy TripAdvisor. Grozi to zablokowaniem dostępu do forów. Nazwy użytkowników muszą być zgodne z wytycznymi.
  • Prosimy członków społeczności o niepublikowanie informacji, których nie mają prawa udostępniać, w tym (ale nie tylko): materiałów objętych prawem autorskim pochodzących z publikacji drukowanych lub dostępnych online (agencji prasowych, czasopism, książek, przewodników, transkrypcji programów telewizyjnych i radiowych), znaków towarowych, haseł, kodów zniżkowych przeznaczonych dla subskrybentów/członków społeczności, informacji poufnych oraz własności intelektualnej osób lub firm.
  • Ograniczenie to obejmuje reprodukowanie własnych recenzji, raportów z podróży, rad dla podróżnych, dzienników oraz blogów opublikowanych wcześniej w innych miejscach, a także treści autorstwa innych osób. Pragniemy publikować wyłącznie oryginalne treści. Nie chcemy rozstrzygać kwestii praw autorskich.
  • Zakazuje się reprodukowania, streszczania i omawiania prywatnej korespondencji z pracownikami firmy TripAdvisor na forach publicznych, chyba że wyraźnie poprosi o to pracownik firmy TripAdvisor.

 

Czy ten artykuł był pomocny?