Centrum pomocy

Czym są materiały komercyjne?

Właściciele hoteli i ich przedstawiciele muszą być ostrożni w przypadku publikowania materiałów promocyjnych. Właściciele i przedstawiciele powinni publikować treści dotyczące firmy, którą reprezentują, zgodnie z poniższymi zasadami. Nie mogą Państwo publikować żadnych materiałów promocyjnych ani komercyjnych, nie informując, że są Państwo właścicielami lub przedstawicielami firmy.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może skutkować odrzuceniem przesłanych treści lub oznaczeniem ich jako niewłaściwe.

  • Właściciele hoteli i ich przedstawiciele nie mogą publikować żadnych materiałów promocyjnych w artykułach podróżnych ani w innych treściach przesłanych przez podróżnych. Obecność łączy do witryn lub blogów o charakterze komercyjnym może spowodować, że Państwa recenzja zostanie określona przez naszych redaktorów jako niezgodna z naszymi zasadami.
  • W przypadku dołączania do dyskusji na forum należy podać do wiadomości jej uczestników informacje na temat Państwa powiązań biznesowych z Państwa firmą lub firmą konkurencyjną. Nasi członkowie mają prawo dysponować tego rodzaju informacjami i być świadomi tego, że Państwa komentarze mogą być stronnicze. Nie wolno wykorzystywać forum jako okazji do pozyskiwania nowych klientów, udostępniania informacji kontaktowych ani publikowania łączy do materiałów komercyjnych.
  • W przypadku odpowiedzi kierownictwa należy się upewnić, że wszystkie informacje biznesowe oraz łącza są bezpośrednio powiązane z recenzją, której dotyczą.
  • Zabronione jest dodawanie łączy i informacji kontaktowych do stron organizacji charytatywnych oraz zamieszczanie próśb o darowizny i datki. Na forum dopuszczone są dyskusje na temat wspieranych przez Państwa organizacji charytatywnych, jeżeli dyskusje te są związane z podróżowaniem i celem podróży, do którego odnoszą się wpisy.
  • Dziennikarze powinni zapoznać się z naszymi Wskazówkami dla dziennikarzy.

 

Czy ten artykuł był pomocny?