Centrum pomocy

Jak mogę zaktualizować swój profil?

Państwa profil jest miejscem, z którego inni użytkownicy strony TripAdvisor mogą się dowiedzieć więcej o Państwu i Państwa stylu podróżowania. Zawarte w nim informacje są publiczne i widoczne dla innych osób korzystających ze strony.

Poprzez dodanie biogramu i zdjęcia profilowego można udzielić innym członkom informacji o sobie oraz o swoim stylu podróżowania. Aby zaktualizować profil, należy:

  1. Przejść do profilu.
  2. Wybrać opcję „Edytuj profil”
  3. Uzupełnić informacje i kliknąć „Zapisz”

Firma TripAdvisor nie rości sobie praw do własności zamieszczanych zdjęć, a ich publikacja nie stanowi wyrazu poparcia ani nie świadczy o ich powiązaniu ze stroną. Należy pamiętać, że przesłanie zdjęć oznacza nadanie firmie TripAdvisor niewyłączonych praw do używania, kopiowania, zmiany przeznaczenia i prezentowania tych zdjęć według naszego uznania. Zdjęcia niespełniające chociaż jednej z powyższych wytycznych zostaną usunięte ze strony.

Czy ten artykuł był pomocny?