Centrum pomocy

Dlaczego w witrynie TripAdvisor jest wyświetlane moje imię i nazwisko lub zdjęcie z Facebooka?

Jeśli użytkownik połączył konta Facebooka i serwisu TripAdvisor, jego imię i nazwisko oraz zdjęcie z Facebooka są udostępniane znajomym. Osoby spoza kręgu znajomych Facebooka widzą nazwę i awatara użytkownika z witryny TripAdvisor.

Jeżeli jednak użytkownik nie wybrał zdjęcia w witrynie TripAdvisor, jako awatara w witrynie TripAdvisor użyjemy zdjęcia profilowego użytkownika z Facebooka. Można to zmienić, dodając zdjęcie w witrynie TripAdvisor lub rozdzielając konta Facebooka i serwisu TripAdvisor.

Aby przekonać się, jak członkowie społeczności TripAdvisor widzą nazwę i awatara użytkownika, należy odszukać swoją recenzję lub inne przesłane treści, sprawdzić wyświetlaną nazwę i zdjęcie, a następnie wylogować się z konta TripAdvisor. Nazwa i awatar powinny się zmienić.

 

Czy ten artykuł był pomocny?