Centrum pomocy

Jak dodać zdjęcie?

Istnieje kilka sposobów przesłania zdjęcia na stronę TripAdvisor.

Na stronie przeznaczonej dla urządzeń stacjonarnych: należy przejść do strony głównej i kliknąć znajdujące się po lewej stronie łącze „Opublikuj zdjęcia”.

Na stronie przeznaczonej dla urządzeń mobilnych: należy kliknąć ikonę „Strona główna”, a następnie ikonę z niebieskim znakiem plus, znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu.

Aby dodać zdjęcie jako część nowej recenzji: należy skorzystać z formularza recenzji w celu utworzenia jej. Po kliknięciu przycisku „Dodaj zdjęcie” można dodać do recenzji maksymalnie 10 zdjęć.

Przesyłanie zdjęć na stronę TripAdvisor z iPada wymaga zainstalowania naszej aplikacji.


Właściciele i przedstawiciele obiektów, którzy chcą dodać zdjęcia, powinni zapoznać się z naszymi wytycznymi dotyczącymi zdjęć dla przedstawicieli firm.

Czy ten artykuł był pomocny?