Centrum pomocy

Jak dodać zdjęcie?

Istnieje kilka sposobów przesłania zdjęcia do serwisu TripAdvisor.

  • Aby dodać zdjęcie jako część nowej recenzji, należy skorzystać z formularza recenzji. W tym celu trzeba kliknąć przycisk „Dodaj zdjęcie” i dodać maksymalnie 10 zdjęć do recenzji.
  • W celu dodania zdjęcia do już opublikowanej recenzji należy odwiedzić stronę z recenzjami w swoim profilu i kliknąć łącze „Dodaj zdjęcia” obok wybranej recenzji. Istnieje także możliwość dodania zdjęcia z dowolnej strony miasta w profilu, na której znajdują się przesłane treści posortowane wg miast (na przykład Twój Boston, MA, Stany Zjednoczone).
  • Aby dodać zdjęcie bez pisania recenzji, na stronie danego obiektu zakwaterowania, restauracji lub atrakcji w serwisie TripAdvisor należy kolejno kliknąć przycisk „Dodaj zdjęcie” pod dużym zdjęciem obiektu, a następnie „Zapisz”

Przesyłanie zdjęć do serwisu TripAdvisor z iPada wymaga zainstalowania naszej aplikacji.

Właściciele i przedstawiciele obiektów, którzy chcą dodać zdjęcia, powinni skorzystać z naszych instrukcji dodawania zdjęć dla przedstawicieli firm.

 

Czy ten artykuł był pomocny?