Centrum pomocy

Jak dodać zdjęcie?

Istnieje kilka sposobów przesłania zdjęcia na stronę TripAdvisor.

Aby dodać zdjęcie na stronie przeznaczonej na komputery, należy:

 • Przejść do strony głównej TripAdvisor.
 • Kliknąć łącze „Opublikuj zdjęcia” po lewej stronie.
 • Przesłać zdjęcia.
 • Dodać opis i lokalizację.
 • Kliknąć „Opublikuj zdjęcie”.

 

Aby dodać zdjęcie na stronie mobilnej, należy:

 • Stuknąć ikonę „Strona główna”.
 • Stuknąć niebieski znak plus w pobliżu prawego dolnego rogu ekranu.
 • Wpisać nazwę obiektu, którego dotyczy przesyłane zdjęcie.
 • Wybrać zdjęcia i dodać opis.
 • Stuknąć „Wyślij”.

 

Aby dodać zdjęcie jako część nowej recenzji, należy: 

 • Utworzyć nową recenzję, korzystając z formularza.
 • Po kliknięciu przycisku „Dodaj zdjęcie” można dodać do recenzji maksymalnie 10 zdjęć.

 

Przesyłanie zdjęć na stronę TripAdvisor z iPada wymaga zainstalowania naszej aplikacji. 

Aby zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi zdjęć, należy kliknąć tutaj.

 Właściciele i przedstawiciele obiektów, którzy chcą dodać zdjęcia, powinni zapoznać się z naszymi wytycznymi dotyczącymi zdjęć dla przedstawicieli firm.

Czy ten artykuł był pomocny?