Jak postępować z recenzją umieszczoną w niewłaściwym miejscu?