Centrum pomocy

Strona TripAdvisor oferuje korzyści w zamian za recenzje — czy to jest w porządku?

Od czasu do czasu strona TripAdvisor organizuje promocje, w ramach których recenzenci otrzymują nagrody za określone materiały opublikowane w odpowiednim terminie, języku i kraju lub za korzystanie z nowych usług oraz produktów na niej dostępnych. Programy te nigdy nie miały i nie będą miały na celu zwiększania liczby recenzji otrzymywanych przez konkretny obiekt lub konkretną firmę. 

Materiały przesłane w ramach tych promocji kwalifikują się bez względu na to, czy są pozytywne, neutralne lub negatywne. Mają do nich zastosowanie te same wytyczne dotyczące recenzji, filtry i procesy, co w przypadku każdej innej recenzji oraz opinii przesłanej na stronę TripAdvisor.

Czy ten artykuł był pomocny?