Centrum pomocy

Jak wyświetlić faktury i płatności na stronie TripAdvisor?

Wyświetlanie oraz drukowanie faktur i historii płatności jest proste — można to zrobić online za pośrednictwem centrum zarządzania. Należy przy tym pamiętać, że dostęp do faktur i informacji o płatnościach mają jedynie odbiorcy faktur w danym obiekcie. Jeżeli są Państwo odbiorcami faktur w swoim obiekcie, prosimy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  1. Przejść do strony pl.tripadvisor.com/Owners i zalogować się do centrum zarządzania.
  2. Wybrać swój obiekt.
  3. Najechać kursorem na menu „Pomoc i ustawienia” u góry strony i kliknąć opcję „Rozliczenia i płatności”.
  4. Aby wyświetlić lub wydrukować poprzednie faktury, kliknąć niebieskie łącze pod kolumną o nazwie „Numer faktury”.


Porady dotyczące aktualizacji danych do płatności znaleźć można na stronie TripAdvisor Insights

Czy ten artykuł był pomocny?