Centrum pomocy

Wytyczne dotyczące dodawania wycieczek

Firmy organizujące wycieczki muszą spełniać nasze wytyczne dotyczące atrakcji.

Wytyczne dotyczące planów podróży

Wymagamy, aby w oficjalnej witrynie każdej firmy organizującej wycieczki był przykładowy plan podróży.

Musi on zawierać następujące elementy:

  • czas trwania wycieczki,
  • opis elementów zawartych w wycieczce,
  • opis tego, co będzie można robić i zobaczyć podczas wycieczki,
  • nazwa miejscowości, z której rusza wycieczka.

Biura podróży jako touroperatorzy

Możemy zamieścić ogłoszenie biura podróży jako firmy organizującej wycieczki, pod warunkiem że jej właściciel posiada licencję touroperatora wydaną przez rząd lub ministerstwo turystyki w kraju, do którego organizuje wycieczki.

Jeżeli właściciel firmy nie posiada licencji touroperatora LUB nie uzyskał jej w kraju, do którego organizuje wycieczki, zapoznamy się z jednym z poniższych elementów:

  • Zdjęcia samochodów lub pojazdów z umieszczonym na nich na stałe logo firmy.Oficjalna nazwa firmy musi być zapisana czytelnie.

LUB

  • Zdjęcia przewodnika wycieczki zrobione w jej trakcie. Logo firmy musi być widoczne na ubraniach lub odznace noszonej przez przewodnika.  Zdjęcia członków personelu pracujących w biurze nie kwalifikują się. Oficjalna nazwa firmy musi być zapisana czytelnie.

Wycieczki bez przewodnika

Organizatorzy wycieczek bez przewodnika powinni zapewnić podróżnym przewodnik, mapę oraz urządzenie.

Firmy typu peer-to-peer (spotkania z mieszkańcami)

Firmy typu peer-to-peer zajmują się obsługą witryn z informacjami o lokalnych przewodnikach, którzy mogą organizować wycieczki, zajęcia lub inne niestandardowe rodzaje aktywności.

Firmy typu peer-to-peer mogą zostać zamieszczone na naszej stronie, pod warunkiem że spełniają następujące kryteria:

  • Firma typu peer-to-peer jest ostatecznym sprzedawcą i nie prowadzi sprzedaży w imieniu kogoś innego. Jej oficjalna witryna zawiera jednoznaczną informację, że oferowane usługi są wyjątkowe i świadczone bezpośrednio przez pracowników firmy.
  • Oferta firmy obejmuje jednodniowe wycieczki w mieście, którego dotyczy zamieszczane ogłoszenie. Informacja na ten temat znajduje się w oficjalnej witrynie firmy.
  • Oficjalna witryna zawiera opis typowych elementów oferty.
  • Na oficjalnej stronie są dostępne dane kontaktowe, z których mogą skorzystać goście w celu ustalenia szczegółów i dostosowania usługi do swoich potrzeb.

Wytyczne dotyczące adresów

W przypadku gdy wycieczki zaczynają się w jednym lub kilku miejscach, wybieramy tę ulicę, z której rozpoczyna się najwięcej wycieczek.

Jeżeli brak konkretnego adresu lub miejsce, z którego rusza wycieczka, jest dostępne dopiero po dokonaniu rezerwacji, NIE zamieszczamy nazwy ulicy.

Na miejsce, do którego zostanie przypisana firma, NIE wpływa adres pocztowy ani adres biura.

Wytyczne dotyczące miejscowości

Wszystkie wycieczki, w tym te, które można w pełni spersonalizować: Witryna firmy powinna zawierać przykładowy plan podróży. Muszą się na nim znajdować jednoznaczne informacje dotyczące miejscowości, z której rusza większość wycieczek.

Jedna wycieczka organizowana w wielu miejscowościach: Jeżeli wycieczka zaczyna się w wielu miejscach, wybieramy tę miejscowość, która stanowi główny punkt początkowy.

Różne wycieczki organizowane w różnych miejscowościach: Aby firma została dodana do kilku miast, w jej ofercie muszą się znajdować wycieczki charakterystyczne dla każdej miejscowości lub każdego punktu początkowego.

Czy ten artykuł był pomocny?