Centrum pomocy

Ogłoszenia, które zostały zamknięte lub przeniesione

Co się stanie, jeżeli dana firma zostanie zamknięta na stałe?

W zależności od okoliczności nasi redaktorzy wykonają JEDNĄ z poniższych czynności:

  • Oznaczą ogłoszenie jako ZAMKNIĘTE.
  • Usuną je z naszej strony.

W przypadku gdy ogłoszenie jest zamknięte tymczasowo (np. z powodu remontu) lub sezonowo (np. z powodu zimy), nie zostanie ono usunięte ANI oznaczone jako zamknięte.

Co się stanie, gdy dana firma zostanie przeniesiona pod nowy adres?

W zależności od okoliczności nasi redaktorzy wykonają JEDNĄ z poniższych czynności:

  • Oznaczą pierwotne ogłoszenie jako PRZENIESIONE i utworzą kolejne na potrzeby nowego adresu.
  • Zaktualizują informacje w pierwotnym ogłoszeniu.
  • Usuną oryginalne ogłoszenie z naszej strony.

Co się stanie, jeżeli dana firma zostanie zamknięta, a pod tym samym adresem powstanie całkowicie nowe przedsiębiorstwo?

W zależności od okoliczności nasi redaktorzy wykonają JEDNĄ z poniższych czynności:

  • Oznaczą pierwotne ogłoszenie jako ZAMKNIĘTE i utworzą kolejne na potrzeby nowego adresu.
  • Zaktualizują informacje w pierwotnym ogłoszeniu.
Czy ten artykuł był pomocny?