search shadow

Czy muszę ponownie potwierdzić udział w wycieczce lub aktywności?