search shadow

Como faço para desconectar a conta do TripAdvisor da conta do Facebook?