Centrum pomoci

Prečo nedostávam e-mailové odpovede?

Našu e-mailovú korešpondenciu podpisujeme digitálne. Ak používate e-mailovú službu spoločnosti Microsoft (napríklad Hotmail, Outlook alebo Office 365) a tento e-mail presmerujete na inú e-mailovú službu (napr. Yahoo, Facebook alebo Gmail), naše odpovede môžu byť počas presmerovania poškodené takým spôsobom, že sa nedajú doručiť. Ide o známy problém, na odstránení ktorého spoločnosť Microsoft aktívne pracuje. Do tej doby si prosím kontrolujte starú schránku alebo nás kontaktujte priamo z vašej novej e-mailovej adresy.

Pomohol Vám tento článok?