Centrum pomoci

Pokyny pre videá zariadení

Videá zariadení sú k dispozícii výhradne pre majiteľov ubytovaní s predplatenou službou Biznis Plus. Všetky zverejnené videá musia spĺňať nasledujúce podmienky:

 • Vhodné pre rodiny – nie sú povolené žiadne videá, fotografie alebo materiály, ktoré sú vulgárne, pornografické, obscénne, neslušné, ilegálne, osočujúce, urážlivé, sporné alebo obsahujú iný obsah, ktorý nie je vhodný pre našu komunitu. Videá nesmú zverejňovať deti mladšie ako 13 rokov. Musí ich zverejňovať člen, ktorý je vo vzťahu so zariadením.
 • Pôvodné – nie sú povolené videá z iných zdrojov, ani videá, ktoré porušujú autorské práva, ochranné značky alebo iné právne nároky na vlastníctvo. Za zabezpečenie povolení na používanie záberov akýchkoľvek osôb, ktoré sa dajú na videu identifikovať, zodpovedáte vy.
 • Relevantné pre ostatných cestovateľov – všetky videá, fotografie alebo materiály zverejnené v rámci funkcie Videá zariadenia musia mať súvis s ubytovaním, atrakciou, reštauráciou, lokalitou alebo všeobecnými cestovateľskými skúsenosťami. Ďalšie informácie získate kliknutím tu.
 • Nekomerčné – videá musia mať informačný charakter. Hoci sú povolené logá a kontaktné údaje, nemôžu trvať viac než 10 sekúnd alebo 20 % z celkového trvania videa (podľa toho, čo je kratšie). Zahrnutie reklamných ponúk, akcií alebo zvláštnych výhod do videí je výslovne zakázané. Ďalšie informácie získate kliknutím tu.
 • Bezpečné súbory – nie sú povolené žiadne súbory, ktoré sú kontaminované alebo infikované vírusom alebo iným škodlivým kódom, ktorý bol vytvorený s cieľom spôsobiť poškodenie, prípadne ktorý môže spôsobiť poškodenie, počítačov a systémov TripAdvisora alebo používateľov využívajúcich jeho služby.
 • Vlastnosti súborov:
  • Veľkosť jedného videa nesmie prekročiť 500 MB a jeho dĺžka 3 minúty. Videá musia byť v jednom z nasledujúcich formátov: MPEG4 (.mp4) [odporúčané], QuickTime (.mov) alebo M4V. 
  • TripAdvisor odporúča nahrávať video súbory v najvyššom dostupnom rozlíšení. Videá musia spĺňať minimálne požiadavky na veľkosť, prenosovú rýchlosť a rozlíšenie:
   • Minimálne rozlíšenie: 1 280 × 720 pixelov pre videá s pomerom strán 16 : 9 a 640 × 480 pixelov pre videá s pomerom strán 4 : 3.
   • Minimálna prenosová rýchlosť: Prenosová rýchlosť závisí od kódovania. Videá vo formáte MP4 by mali mať videá minimálnu prenosovú rýchlosť 5 MB/s pri rozlíšení 720p. 
   • Snímková frekvencia: Videá by mali používať svoje natívne snímkové frekvencie (často 24, 25 alebo 30 snímok za sekundu). Neodporúčame konvertovať videá na inú snímkovú frekvenciu, pretože pri tom často dochádza k zníženiu kvality. 
 • Videá by mali byť nahrané vo svojom prirodzenom pomere strán a nemali by obsahovať čierne pruhy hore a dole alebo po stranách. 
 • Orientácia na šírku (širšia než vyššia) bude vo všeobecnosti vyzerať lepšie než orientácia na výšku (vyššia než širšia). Rozmery všetkých videí sa upravia tak, aby sa zmestili do zobrazovacích polí používaných na našom portáli. 
 • Na videách nie je dovolené vykonávať úpravy, ktoré môžu spôsobiť skreslenie zachytenej scény.
 • Rozmazané, tmavé alebo zle viditeľné videá nebudú akceptované.
 • Otočené videá nebudú akceptované.

TripAdvisor nevlastní, nie je v žiadnom vzťahu so žiadnymi videami ani neodporúča žiadne videá, ktoré sú zverejnené na našom portáli. Pravdivosť všetkých videí a popisov zaručuje majiteľ, ktorý ich zverejnil, a za ich správnosť nezodpovedá TripAdvisor. Súhlasíte s tým, že budete chrániť a odškodníte TripAdvisor a jeho pridružené spoločnosti za všetky nároky, požiadavky, škody, pokuty, penále a iné výdavky, ktoré sa týkajú alebo vyplynuli z vášho videa alebo z jeho zobrazovania či hosťovania na webových stránkach TripAdvisora. Upozorňujeme, že nahraním videí udeľujete TripAdvisoru nevýlučné právo na používanie, kopírovanie, použitie na iný účel a zobrazenie týchto videí podľa nášho uváženia. Videá, ktoré nesplnia niektoré z vyššie uvedených pokynov, nebudú zverejnené alebo budú odstránené.

Pomohol Vám tento článok?