Centrum pomoci

Tipy a pokyny týkajúce sa aktualizácie podrobných informácií o zariadení

Pozrite si prosím nižšie uvedenú príručku, aby ste mali istotu, že vaša žiadosť spĺňa naše pokyny týkajúce sa aktualizácie informácií o zariadení. Pomôže vám zabezpečiť včasné a presné spracovanie vašej žiadosti o aktualizáciu.

Všeobecné pokyny

  • Žiadne nadávky
  • Žiadne podvodné údaje
  • Žiadne marketingové alebo propagačné texty
  • Údaje v platnom formáte

Špecifické pokyny

Názov: Musí ísť o oficiálny názov vášho zariadenia. Je to názov, pod ktorým je vaše zariadenie známe vo svete, takto je uvádzané na vašej oficiálnej webovej stránke a v reklamách. Príklad:

Super Hotel: správne

Super Hotel***: nesprávne. Počet hviezdičiek (alebo iné špeciálne znaky) nie sú súčasťou oficiálneho názvu a nemôžu byť zahrnuté v názvu.

Adresa: Zadajte fyzickú adresu zariadenia, vrátane názvu ulice a čísla. V prípade, že sa informácie týkajú spoločnosti ponúkajúcej prehliadky, môžete použiť adresu, kde prehliadky začínajú. Ak cestovateľov pred prehliadkami vyzdvihuje, môžete ponechať pole pre adresu prázdne. Zahrnuté by nemali byť žiadne navigačné pokyny ani informácie o priečnych uliciach. Toto pole navyše nemôže obsahovať PSČ, P. O. Box alebo informácie o vašom meste alebo oblasti. Príklad:

Hlavná 123: správne

Roh Zelenej a Hlavnej 123: nesprávne – informácie o priečnej ulici by mali byť zahrnuté iba v druhom poli pre ulicu.

PSČ: Musí ísť o oficiálne PSČ fyzickej polohy zariadenia. Ak zariadenie nemá PSČ, toto pole ponechajte prázdne.

Adresa URL webovej stránky: Musí byť úplná a presná adresa oficiálnej webovej stránky zariadenia.

Telefónne číslo: Musí ísť o platné telefónne číslo.

Opis: Musí ísť o všeobecný a presný opis zariadenia. Nepovoľujeme propagačné informácie.

Hľadáte ďalšie informácie? Ďalšie dôležité informácie sa dozviete v našich pravidlách vytvárania profilov.

Pomohol Vám tento článok?