Centrum pomoci

Pokyny týkajúce sa Postrehov z ciest

Postrehy z ciest obsahujú názory členov portálu TripAdvisor, nie členov spoločnosti TripAdvisor LLC. Vyhradzujeme si právo odstrániť akékoľvek Postrehy z ciest z akéhokoľvek dôvodu a bez upozornenia. Postrehy z ciest musia byť:

  • Vhodné pre rodinynesmú obsahovať nevhodné výrazy či obrázky.
  • Originálne – nesmú obsahovať väčšie množstvo materiálu citovaného z iných zdrojov vrátane (okrem iného) webových portálov, e-mailovej korešpondencie, iných recenzií a pod. Nie je dovolené zverejňovať kontaktné údaje iných osôb či mená iných členov.
  • Napísané z perspektívy konkrétneho cestovateľa – Postrehy z ciest sú určené pre cestovateľov a ich autormi by mali byť takisto cestovatelia. Nemali by ich písať majitelia či členovia vedenia, ktorí sa vydávajú za cestovateľov. Členovia, ktorí sú vo zväzku s podnikom alebo zariadením, o ktorom je reč v Postrehoch z ciest, musia na túto skutočnosť upozorniť. Členovia nesmú predstierať, že patria k personálu portálu TripAdvisor. Zobrazované mená a zverejnené príspevky nesmú obsahovať nič, čo by mohlo naznačovať, že pracujete pre portál TripAdvisor.
  • Jedinečné a nestranné – členovia môžu vytvárať ľubovoľné množstvo Postrehov z ciest, no všetky Postrehy z ciest identifikované ako duplikáty alebo nevyžiadaná pošta odstránime.
  • Relevantné pre iných cestovateľov – Postrehy z ciest by mali obsahovať informácie, ktoré sa týkajú cestovania. Irelevantný obsah bude odstránený.
  • Nekomerčné – Postrehy z ciest nesmú obsahovať reklamné materiály žiadneho druhu. Dovoľujeme zverejňovať prepojenia na stránky mimo portálu TripAdvisor, no túto možnosť zachováme iba v prípade, že nebude dochádzať k jej zneužívaniu. Vyhradzujeme si právo odstrániť akúkoľvek adresu URL z akéhokoľvek dôvodu.
  • Napísané v angličtine – nesmú obsahovať žiadne značky HTML a nadmerné množstvo textu NAPÍSANÉHO LEN VEĽKÝMI PÍSMENAMI, slangových výrazov či typografických symbolov.
  • Minimálna veková hranica – neakceptujeme žiadne recenzie od detí vo veku do 13 rokov.
Pomohol Vám tento článok?