Centrum pomoci

Ako mám postupovať pri vytváraní a upravovaní Postrehov z ciest?

Kliknite na kartu Príspevky vo vašom profile a vyberte možnosť Postrehy z ciest. V tejto časti nájdete vaše nedávne postrehy z ciest – môžete si pozrieť ich stav a upraviť ich alebo ich odstrániť.

Postup pri vytváraní nových Postrehov z ciest:

  1. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť Postrehy z ciest, ktoré sa nachádza v časti Nedávne postrehy z ciest.
  2. Vyplňte údaje v časti s prehľadom.
  3. Kliknutím na tlačidlo Pokračovať prejdite na krok č. 2 a vypíšte miesta, atrakcie a možnosti trávenia voľného času. Pridajte opisy, ktoré pomôžu vašim čitateľom!
  4. Na záver môžete vybrať kategórie, do ktorých patria vaše Postrehy z ciest, uviesť, ktorým ľuďom by sa vaše Postrehy z ciest mohli páčiť, a zvoliť ročné obdobia, na ktoré sa vaše postrehy vzťahujú. Vaše Postrehy z ciest môžete taktiež označiť kľúčovými slovami a uľahčiť tak ich vyhľadávanie.
  5. Vaše Postrehy z ciest nezabudnite zverejniť! Zverejnené Postrehy z ciest zostanú na našom portáli navždy, no nezverejnené Postrehy z ciest budú odstránené po uplynutí 3 týždňov od dátumu ich vytvorenia.


Ak chcete upraviť existujúce Postrehy z ciest, kliknite na tlačidlo Upraviť v časti Nedávne postrehy z ciest. Poradie položiek vo vašich postrehoch môžete meniť šípkami nahor a nadol.

Žiaľ, do Postrehov z ciest nie je možné pridávať vlastné fotografie, no v niektorých Postrehoch z ciest sa môžu zobrazovať fotografie zo stránky profilu príslušného zariadenia na portáli TripAdvisor.

Pomohol Vám tento článok?