Centrum pomoci

Môžete mi pomôcť spojiť sa s iným členom?

Ak sa chcete spojiť priamo s iným členom, môžete mu odoslať správu.

Naše zásady ochrany osobných údajov nám neumožňujú poskytnúť osobné údaje žiadneho člena, ako je napríklad celé meno alebo e-mailová adresa, žiadnemu používateľovi – členovi ani inej osobe.

Upozornenie: Ak sa prihlásite na TripAdvisor pomocou e-mailovej adresy a hesla v službe Facebook, vaše celé meno sa môže zobrazovať vašim priateľom v službe Facebook, keď navštívia TripAdvisor.

Pomohol Vám tento článok?